Timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

6854933580_2c8b688306_z

Samu’t saring pagkilos at panawagan ang ginawa ng estudyante at kabataan sa pangunguna ng mga militanteng organisasyong masa at alyansa.Nitong huli, mabigat na presyur ang inabot ng rehimeng Duterte dahil sa papalakas na pagkondena ng sambayanan sa pamumuno ng Kaliwa laban sa papasahol na tunguhin nitong maka-US, maka-Kanan, at militarista lalo na pagkatapos ng krisis sa Marawi City.(Pindutin ito upang mapanood ang video.) Sa Pamamagitan ng pag papahayag na ito ang Mananampalataya ay naghahayag ng kanyang paniniwala sa Diyos, at sa lahat ng Proheta ng diyos na may dala dalang banal na kasulatan.Ang Arabic na salitang'Islam' ay nangangahulugan 'Ang Pagsuko', at nanggaling ito mula sa salita na ang kahulugan ay 'Kapayapaan' sa panrelihiyon na pangkahulugan, ang kahulugan nito ay ang buong pusong pag suko sa ninanais ng Panginoon(Allah), Ang Mohammadanismo ay isang maling katawagan sa mga sumusunod sa pananampalatayang islam, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad na sahalip na sa Panginoon.Ang 'Allah' ay salitang Arabic para sa Panginoon, ngunit ito ay espesyal na katawagan para tukuyin ang Diyos, Dahil, Si Allah mismo ang nag pangalan nito, at ito ang ginagamit na katawagan ng mga Arabong Muslim at mga Kristyano.Ang Islam ay maaring mukhang kakaiba o kahit kasuklam-suklam sa Modernong Panahon.Ngunit ang huling mensahe ng panginoon sa tao, ay ang pagpapatunay sa walang hanggang mensahe na nagbubuo sa lahat ng nakalipas ay naipahayag kay Propheta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.

Isa sa mga pinakaumuunlad na bahagi ang teknolohiyang pangkaalaman sa ekonomiya ng Pilipinas.Maagap naman itong kinontra ni Commissioner Prospero de Vera ng mismong Commission on Higher Education o CHED: ang kailangan lang, aniya ay P34.1 bilyon.Larawan ito ng pagtutunggalian ng mga neoliberal gaya ni Diokno sa isang banda at ng mga naliliwanagan gaya ni de Vera sa gabinete ni Duterte.The church was no longer a place of worship but it became an avenue to display the townspeople’s vanity.Whilst the rest of the village residents spent their lives in worldly competition, a couple remained simple and god-fearing.Kailangan pa ring bantayan at itulak ang pagpapatupad sa tinawag na Universal Access to Quality Tertiary Education Act hanggang sa aktwal na hindi mangolekta ng bayarin ang mga paaralan at hindi magbayad ang mga estudyante.

You must have an account to comment. Please register or login here!